els diederen proza

't Verhaole-Konkoer van Veldeke-Limburg is 'ne sjriefwedsjtried veur Limburgstalige dichtersj en sjrieversj georganiseerd door de vereiniging Veldeke-Limburg in 2015.
De zès winnende sjrieversj/dichtersj van dat konkoer waore:

Hun verhaole woorte gepubliceerd in 't Veldeke Verhaolekatern, oetgaaf 2016.

'n Fragment oet Druimtuin sjteit hie naeve te laeze: